لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
درباره گروه > معرفی گروه

معرفی گروه علوم و مهندسي باغباني

بخش باغبانی در بدو تاسيس دانشکده کشاورزی در سال 1353شروع به کار کرد.

گروه علوم باغبانی رسماً در سال 1377 تاسيس شد.

اولين دوره دانشجويان کارشناسی:  سال 1378

اولين دوره دانشجويان کارشناسی ارشد:  سال  1383

اولين دوره دانشجويان دوره دکتری:  سال  1388

گروه علوم باغباني در حال حاضر در مقاطع مختلف، دانشجويان زيادي فارغ التحصيل نموده است و برخي دانش آموختگان اين گروه هم اكنون اعضا هيات علمي دانشگاه ها يا موسسات تحقيقاتي سراسر كشور مي باشند.

موضوعات تحقيقاتي مورد پژوهش در گروه علوم باغباني:

1- تاثير عوامل محيطي به ويژه تنش هاي سرما، خشكي و نور روي محصولات باغباني

2- بررسي تنوع ژنتيكي در محصولات باغباني

3- كشت بافت و ريزازديادي برخي گياهان باغباني

4-  بررسي روش هاي برتر ازدياد و توليد گياهان باغباني در سطح گلخانه و باغ.

گروه علوم باغباني دانشگاه بوعلي سينا همواره يكي از قطب هاي مهم در انجمن علوم باغباني كشور بوده و تاكنون چندين كنگره و همايش علمي در سطح  ملي برگزار نموده است. به ويژه

1-   هشتمين كنگره ملي علوم باغباني ايران در شهريور 1392

2- اولين سمپوزيوم ملي ميوه هاي ريز در شهريور 1395

هم اكنون گروه علوم باغباني موسس اولين قطب علمي ميوه هاي ريز كشور مي باشد كه در سال 1396 به تاسيس اين اين قطب به تصويب وزارت علوم تحقيقات و فنآوري رسيده است.

از سال آينده در نظر است گرايش گياهان زينتي هم به گرايش هاي گروه جهت پذيرش دانشجو اضافه گردد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند