درباره گروه > رشته و گرایش فعال

رشته­ های گروه علوم باغبانی

ردیف

رشته

گرایش

مقطع

1

مهندسی کشاورزی

علوم و مهندسی باغبانی

کارشناسی

2

علوم و مهندسی باغبانی

درختان میوه

کارشناسی ارشد

3

علوم و مهندسی باغبانی

سبزی ها

کارشناسی ارشد

4

علوم و مهندسی باغبانی

گیاهان داروئی

کارشناسی ارشد

5

علوم و مهندسی باغبانی

تولید محصولات گلخانه ای

کارشناسی ارشد

6

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوزی تولید و پس از برداشت محصولات باغبانی

دکتری

7

علوم و مهندسی باغبانی

اصلاح و بيوتكنولوژي  محصولات باغبانی

دکتری

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند